Sijou Wong Feihung

(1847-1924)

Portrét sijou Wong FeihungBojovník, lékař, voják a revolucionář Wong Feihung, legendární hrdina jižní Číny, je pravěpodobně nejslavnější osobností jihočínského gungfu vůbec. Narodil se r. 1847 v provincii Gwongdung, okrese Namhoi, obci Saichiu. Bojová umění začal trénovat ve věku 5 let a již v mládí se proslavil jako vynikající bojovník. V Gwongdungu se dodnes vypráví následující příběh: Wong Keiying a mladý Feihung jednou veřejně předváděli své gungfu spolu se slavným sifu Gwan Daaihungem. I přes Gwanovo mistrné ovládání technik tzv. “jednokoncové tyče” si Wongové získali mnohem větší počet diváků. Gwan se cítil uražen a proto vyzval Keiyinga na souboj. Wong starší se jen usmál a řekl svému synovi, tehdy třináctiletému Feihungovi, aby si vzal dlouhou tyč a použil technik “tyče Osmi trigramů Pátého syna” (ng long baat gwa gwan); Wong junior vyzyvatele bez problémů porazil. Zpráva o jeho vítězství se rozšířila široko daleko. Wongovi nebylo ani 20 let a už se stal jedním z “Deseti tygrů z Gwongdung” (“Pěti pozdějších tygrů”, Hau ng fu).

Wong Feihungova socha v muzeu ve FatsaanuWong Feihung studoval pod vedením řady učitelů – podle některých pramenů u stařičkého Lu Achoie a svého děda Wong Taaie, zcela jistě však u svého otce Wong Keiyinga a žáka proslulého Titkiu Saama, Lam Fuksinga. Podle některých pramenů se krátký čas učil u dalšího z “Deseti tygrů z Gwongdungu”, Wong Yanlama, žáka tibetského mnicha Singlunga, mistra tibetského stylu “řev lva” (z tohoto stylu se později vyvinuly styly bak hok paai, Jauga kyun a lama paai). Díky Wong Yanlamovi, který byl znám také pod přezdívkou “Letící tygr” Wong (Wong "Fei fu"), byl styl Hungga obohacen o ruční techniky s dlouhým dosahem v sestavě ”tygr a jeřáb” (fu hok seung ying kyun) a techniky ”pěti živlů” (ng hang kyun) v sestavě ”deset forem” (sap ying kyun). Wong Yanlam se naoplátku naučil Wongových "pět zvířat” (ng ying kyun) a stvořil ”menší sestavu pěti zvířat” (siu ng ying kyun).

Wong Feihunga lze právem nazvat "otcem moderního Hungga". O tři ze čtyř fundamentálních sestav beze zbraně byl styl Hungga obohacen právě díky Wong Feihungovi: Na základě Hung Heigunových technik tygra a jeřába, technik dlouhého dosahu ze stylu lohon kyun, fatga kyun, popř. Wong Yanlamových technik tibetského gungfu, dále tzv."deseti unikátních ručních technik" (sap jyut sau) a "Tit kiu" Saamových "dvanácti mostových rukou" (sapyi ji kiu sau faat) vytvořil sestavu "tygr a jeřáb" (fu hok seung ying kyun); modifikoval starší techniky "pět zvířat" (ng ying) a "pěti prvků" (ng hang) a vytvořil sestavu "pět zvířat a pět živlů" (ng ying ng hang kyun, známější jako "deset forem", sap ying kyun); zahrnul též do svého curricula "Tit kiu" Saamovu sestavu "železné vlákno" (titsin kyun), kterou se naučil od Lam Fuksinga. Tyto tři sestavy tvoří spolu s původní siulamskou sestavou "krocení tygra ve znaku gung" (gungji fuk fu kyun) jádro moderního Hungga.

Nelze opominout Wongovu bohatou vojenskou kariéru – nejdříve učil bojová umění v gwongjaauské armádě Lau Wingfua, zastával zde také jeden z vysokých vojenských úřadů. Později z Gwongjaau odešel a stal se pravou rukou armádního generála Tong Gingsonga, jednoho z organizátorů protichingského povstání ve Fukgin. Po nezdařeném povstání Wong a Tong uprchli do Gwongjaau, kde Wong založil lékařskou kliniku a tělocvičnu bojových umění Boujilam.

Wong Feihung byl celkem čtyřikrát ženat a měl celkem 4 děti. První žena umřela necelé tři měsíce po sňatku, druhá žena dala Wongovi dva syny – Honsama a Honlama, nedlouho poté však též zemřela. Třetí žena porodila Wongovi také dva syny – Honheie a Honsyua, ovšem rodinné štěstí Wongovi jakoby nepřálo – ani ona se mnoha let nedožila. Wong Feihung rezignoval a již se nepokoušel hledat si novou ženu.

Mok Gwailaan, poslední Wong Feihungova žena, ve věku 19 letBěhem buddhistických slavností ve Fatsaanu předváděla Wongova škola lví tanec (Wong Feihung byl v provincii Gwongdung znám mj. pod přezdívkou "Lví král"). Nakonec vystoupil sám mistr a zacvičil sestavu s mistrovskou zbraní jižního gungfu, velkým trojzubcem na lovení tygrů. Během exhibice mu však sklouzla z nohy bota, vyletěla do přihlížejícího davu a zasáhla mladou dívku, tehdy devatenáctiletou Mo Gwaailaan. Rozzlobená dívka vyskočila na pódium a uštědřila omlouvajícímu se Wongovi políček. “Takovému odborníkovi by se prý podobné věci neměli stávat, příště by mu mohla vyletět z rukou zbraň a způsobit někomu vážné zranění,” spílala dívka zkoprnělému mistrovi. Wong musel na kurážnou a energickou dívku neustále myslet – nakonec ji vyhledal a vzal si ji za manželku. Jelikož měla velice dobré základy v Mokga kyun, Wong ji začal učit styl Hungga; “Tygřice” Mo Gwaailaan později vedla ve Wongově škole ženské oddíly. Svého manžela přežila o mnoho let (zemřela r. 1986 ve věku 96 let) a podle svědectví jejích žáků byla prý během tréninků velice přísná a nekompromisní.

Těch, kdo tvrdí že byli Wong Feihungovými žáky, je bezpočet, což dokládá následující příběh: Jeden člověk chtěl v Hongkongu navštívit velmistra Lam Jou a neměl adresu – zastavil tedy taxi a udal mu “gungfu adresu”: “Zavezte mě prosím do do gungfu tělocvičny velmistra Lam Jou, synovce Wong Feihungova žáka Lam Saiwinga.” Taxikář se zasmál: ”Pane, v Hongkongu tvrdí, že je žákem Wong Feihunga, každý!” Mezi nejznámější Wong Feihungovy žáky bychom mohli zařadit Lam Saiwinga, Leung Funa, Si Louyina, Si Loungana (strýc a synovec, kteří rozšířili tento styl do Malajsie), Chan Dinbiua, Taap Gengjaua, Lu Jinggonga a Mo Gwaailaan, jeho poslední ženu.

Wong Feihungův život a činy se záhy po jeho smrti stali oblíbeným námětem desítek a stovek čínských “rodokapsů”, rozhlasových her, televizních seriálů a bezpočtu tzv. “easternů” - hongkongských akčních filmů s tematikou tradičních bojových umění. Na vytvoření Wong Feihungovské legendy se mj. podílel i jeho ”gungfu vnuk”, synovec a nástupce Wongova nejznámějšího žáka Lam Saiwinga a současný velmistr stylu Hungga, sigung Lam Jou, který spolupracoval na řadě scénářů k prvním Wong Feihungovským filmům a jehož žáci v nich ztvárnili řadu rolí. Mezi nejznámější patří série bezmála 100 filmů z 50. a začátku 60. let s populárním Gwan Dakhingem (Kwan Tak Hing; díky této sérii se Wong Feihung dostal dokonce do Guinessovy knihy rekordů), dále“Drunken Master” a jeho volné pokračování “Drunken Master II” v hlavní roli s Jackie Chanem. Na začátku 90. let rozpoutal novou Wong Feihungovskou mánii film Once Upon a Time in China (v orig. Wong Feihung), který se dosud dočkal dalších šesti pokračování - v hlavní roli tehdy zazářila nová asijská hvězda - Jet Li. V posledním díle (Once Upon a Time in China & America) zavítá Wong Feihung dokonce na Divoký západ! Není tedy divu, že dnešní Číňané znají pouze Wong Feihunga filmového a na toho skutečného zapomínají či ho považují za fiktivní osobu.